۸ روش برای افزایش میزان مطالعه در زمان محدو

در این مقاله پیشنهاداتی برای شما داریم  که زمان مطالعه ی خود را مفیدتر کنید.اگر زمان مطالعه شما به هدر رود و  آنچه که باید را یاد نگیرید، مطالعه کردن به چه کارتان می آید؟

زمانی که قصد داریم مطالعه کنیم، همه ی ما روش بخصوصی را برای انجام آن به کار میگیریم. در واقع ۴ نوع سبک مطالعه ی کلی وجود دارد.۱- یادگیرندگان شنیداری: این دسته از افراد با شنیدن می آموزند.آنان