آلودگی هوا در استان البرز

مدارس استان البرز تعطیل شد 

معاون هماهنگی امور عنرانی استاندار استان البرز از تعطیلی مدارس پنج گانه شهرستان استان البرز به علت آلودگی هوا خبر داد 

با توجه به غلظت ذرات آلاینده هوای استان البرز جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی تشکیل و در این جلسه تصمیم بر این شد که روز چهارشنبه 98/9/6 مهدکودک ها چیش دبستانی و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس در دو نوبت صبح و بعداز ظهر استان به جز شهرستان طالقان و اسارا تعطیل شود 

*مدارس استان البرز تعطیل شد 

معاون هماهنگی امور عنرانی استاندار استان البرز از تعطیلی مدارس پنج گانه شهرستان استان البرز به علت آلودگی هوا خبر داد 

با توجه به غلظت ذرات آلاینده هوای استان البرز جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی تشکیل و در این جلسه تصمیم بر این شد که روز چهارشنبه 98/9/6 مهدکودک ها چیش دبستانی و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس در دو نوبت صبح و بعداز ظهر استان به جز شهرستان طالقان و اسارا تعطیل شود